Mobinor overfører sine driftstjenester til driftsleverandøren Internet Marketing Consult AS (IMC)

  1. Oktober 2018

Da Mobinor ble etablert het selskapet ABNett og det var det rikstakst i Norge. Mobinor har vært med fra den gang det var oppringt tilgang til internett med lokaltakst, frem til i dag hvor det er store globale internett aktører.

 

De siste 20 årene har daglig leder via sitt holdingsselskap vært hovedeier i Mobinor. Mobinor har vært ett av tre fokusområder hvor forretningsutvikling og konsulenttjenester har vært de to andre. De siste årene har det blitt stadig mer fokus på konsulenttjenester, og det har blitt for lite tid til å videreutvikle driftstjenestene. Dette tar vi nå konsekvensene av ved å gjennomføre en styrt avvikling av Mobinor.

 

Enkelte kunder av Mobinor har vært med oss helt fra starten av. Vi har etter beste evne forsøkt å ta godt vare på våre kunder, i en tid hvor fokus har vært på konsulentoppdrag. Også ved avslutningen ønsker vi å følge opp kundene på en god måte, og selskapet avsluttes på en styrt måte hvor hver enkelt av kundene blir ivaretatt.

 

I 2012 avviklet Mobinor eget datarom, og overlot den tekniske driften til IMC AS. IMC har også vært med siden den spede begynnelse av internettet, og har driftet de tekniske Mobinor sine tjenester på et utmerket måte siden 2012.

 

IMC har tilbudt seg å videreføre Mobinor sine tjenester. Tjenester du har forhåndsbetalt for vil bli levert av IMC AS. Som kunde har du som tidligere selv mulighet til å velge den leverandør du selv måtte ønske. Mobinor har hatt gode erfaringer med å samarbeide med IMC, og vi tror at også våre kunder vil oppleve den samme gode kundeservicen som vi har gjort.

 

For å sikre at domener blir videreført på en betryggende måte, vil alle gjenværende domener blir overført til IMC i siste halvdel av desember 2018. Dersom du ønsker å flytte til en annen registrar enn IMC, ber vi om at du gjør dette før 15. desember 2018. Etter 15. desember vil vi starte overføring av domener til IMC. Mobinor vil fakturere for alle domener som har fornyelse til og med februar 2019. Deretter vil IMC overta faktureringen. De siste fakturaene fra Mobinor vil bli utsendt i oktober. Det er viktig at du betaler faktura på forfall slik at vi får en ryddig overgang til ny driftsleverandør.

 

Hva skjer så med dine tjenester når Mobinor avsluttes? Ved overgangen vil tjenestene bli levert akkurat som tidligere. IMC vil disponere mobinor sin nettside og kontaktinformasjon, og du kan forholde deg til dine driftede tjenester akkurat på samme måte som tidligere. Videre vil IMC forbedre og videreutvikle tjenestene til beste for deg som kunde.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Tore Storødegård

 

Morten Eriksen

Daglig leder

 

Daglig leder

Mobinor AS

 

IMC AS

Norid Registrar

 

Norid Registrar

Copyright INTERNET MARKETING CONSULT AS 2018 Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor