bilde Bruk og konfigurasjon av Spam filter
Her finner du informasjon om hvordan du kan ta i bruk s søppelfilter på deres epostadresser. Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål her, vennligst send de til support@mobinor.no.

Innhold:

Hva er spam

Spam er betegnelsen på masseutsendt uønsket epost. Epost som typisk blir stemplet som spam er reklame, Nigeriabrev og porno.

Hvordan fungerer IMCs spam filter?

Når filteret er aktivert vil all epost til en adresse bli sendt igjennom IMCs spam filteret. Hver epost gis en score i henhold til definerte spam regler, og epost som overgår valgt terskel blir markert som spam, og plassert i en egen folder på serveren, kalt SPAM. Alle brukere har sin egen SPAM folder på serveren.


De som har POP3 vil ikke se noe til epost som blir markert SPAM i sin e-postleser, og må logge inn på Webmail med jevne mellomrom for å gå igjennom sin SPAM folder. Reelle SPAM meldinger kan slettes, og eventuelle e-post som uriktig er markert som SPAM kan flyttes over i innboksen, og vil bli lastet ned til e-postklienten neste gang e-postklienten synkroniseres med serveren.

De som bruker IMAP vil se at alle e-post som blir markert som SPAM automatisk blir flyttet over i SPAM folderen

Det er viktig å huske på å rydde i SPAM folderen med jevne mellomrom fordi SPAM folderen bruker av diskkvoten til den enkelte konto, og vil til slutt kunne medføre at kvoten blir oppbrukt, og at nye meldinger vil bli avvist.

Hvordan konfigurere spam filteret?

For å konfigurere spam filteret må du logge inn på "Min konto" på www.mobinor.no. Når du har logget inn vil følgende skjermbilde vises:

Trykk på symbolet i kollonnen som heter "Konfigurer (SMS/Spam)" på linjen til domenet du ønsker å konfigurere spam filteret for.

På denne siden kan du endre to konfigurasjonsparametre for spam filteret. En parameter som forteller hvem av epost kontoene som skal ha aktivt spam filter, og en som forteller hva standard filter nivå skal være. Den første parameteren har tre valg:

  1. Kun utvalgte: Det vil si at du kan individuelt velge hvilke av epost kontoene på domenet som skal ha spam filteret aktivt.
  2. Alle: Du velger at alle epost kontoene på det aktuelle domene skal ha aktivt spam filter.
  3. Ingen: Ingen epost kontoer på domenet skal ha aktivt spam filter.

Den andre parameteren forteller hva som skal være standard filter nivå på spam filteret. Et filter nivå satt til 1 gjør at svært mange epost blir markert som spam, også endel epost som ikke er spam. Nivå 9 slipper igjennom mange epost som er spam uten å markere de. Nivå 5 er et passende sted å begynne, deretter kan nivået endres dersom dere får behov for et strengere eller mindre strengt filter.

Når du har gjort dine valg trykker du knappen "Oppdater", og du kommer tilbake til Abonnementsoversikten. Ved å trykke på symbolet i kollonnen som heter "Epost kontoer" vil du kunne endre spam filter parametre for den enkelte epost konto.

På denne siden kan du gjøre endringer på spam filteret for individuelle epost kontoer. I kollonnen som heter "Spam filter" kan du endre nivået som gjelder for den enkelte konto, og du kan, hvis du valgte individuell konfigurering, slå av og på filteret.

Copyright INTERNET MARKETING CONSULT AS 2018 Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor